Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του HTLCms

 • Διαχείριση Κατηγοριών . Δημιουργία / Μεταβολή / Διαγραφή / Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ταξινόμηση κατηγοριών, υποκατηγοριών και του περιεχομένου τους. Οι κατηγορίες έχουν δενδροειδή μορφή, με Parents & Childs.
 • Νέα/ Άρθρα. Δημιουργία / Μεταβολή / Διαγραφή / Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ταξινόμηση / Μεταχρονολογημένη ενεργοποίηση άρθρων.
 • Επιλογή Άρθρων. Προσθήκη / Διαγραφή / Ταξινόμηση άρθρων για προβολή στην home page και στην σελίδα των νέων.
 • Επιλογή προωθητικής ενέργειας. Προσθήκη / Διαγραφή / Ταξινόμηση κατηγοριών του web site για προβολή στην home page και την σελίδα των νέων.
 • Κυλιόμενα νέα. . Προσθήκη / Διαγραφή / Ταξινόμηση άρθρων για προβολή στην home page σαν κυλιόμενο μήνυμα ή σαν μήνυμα που αναβοσβήνει.
 • Multimedia Βιβλιοθήκη. Προσθήκη / Διαγραφή εικόνων, flash. Video, ήχων και VR Tours. Διαχείριση της Multimedia βιβλιοθήκης και εμπλουτισμός του web site με την χρήση τους.
 • Υποστήριξη απεριόριστων Γλωσσών. Το HTLCms δύναται να υποστηρίξει απεριόριστες γλώσσες. Έτσι παρέχετε η δυνατότητα δημιουργίας ουσιαστικά απεριόριστων Web-Sites.
 • Διαχείριση Χρηστών HTLCms. Δημιουργία / Μεταβολή / Διαγραφή χρηστών. Κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το Group Χρηστών στο οποίο ανήκουν.
 • Διαχείριση Group Χρηστών HTLCms. Ο administrator δύναται να δημιουργήσει group χρηστών και να ορίσει σε ποιες κατηγορίες θα έχουν δικαιώματα καταχώρησης. Οι προσβάσιμες λειτουργίες του κάθε group ορίζονται από το επίπεδο ασφαλείας. Π.χ. Στο group «Προϊόντα» με επίπεδο ασφαλείας “Administrator”, έχει πρόσβαση μόνο ο administrator.
 • Μεγάλο βάθος επιπέδων. Δημιουργία όσων κατηγοριών και υποκατηγοριών επιθυμεί ο χρήστης στα πλαίσια αλλαγών στην δομή του web site ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής. Ο αριθμός των κατηγοριών προσφωνείται και παγιώνεται από την αρχή.
 • Site Info. Μεταβολή των γενικών πληροφοριών του Site, όπως το όνομα που θα εμφανίζεται στο παράθυρο του internet explorer, Description & Keywords για τα Meta tags, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.
send to facebook
print
send to friend

Στοιχεία επικοινωνίας

Infotour LTD
Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7, Διαμέρισμα/Γραφείο 101
Λυκαβηττός, 1071, Λευκωσία
Τηλ. +357 22 265765 / Fax: +357 22 265764
Email: infotourltd@gmail.com